Adatvédelmi nyilatkozat

A fruitful.hu / http://www.fruitful.hu/webshop internetes site-ot üzemeltetető tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Különös figyelmet fordítunk a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az általad rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről) és a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) fokozott betartására.

Tiszteletben tartjuk a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely Önnel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,Önre vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Az Ön által megadott adatok, úgymint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

A weboldal adatkezelője: Fruitful-Company Kft. (7100 szekszárd, Aranytó u. 19.), Kijelentjük, hogy az adatbázisunkban meglévő adatok (néve, email címe, azonosítója) kezelésének célja az oldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és a felhasználók jogainak védelme. Az adatokat a Fruitful-Company Kft. felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A Fruitful-Company Kft. az általad megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Személyes adataidat a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésére az adatbázisunkból töröljük.

A nyilvántartásunkhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szolgáltatásaink igénybevételével hozzájárulását adj adatai fent meghatározott felhasználásához. Azok törlését, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, jogában áll bármikor kérvényezni, annak sikertelensége esetén 30 napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

Kérésre az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, illetve azokat módosítjuk.

A birtokunkba jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett elvek szem előtt tartásával végezzük. Szolgáltatásaink igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

Az Ön által megadott információkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, jogunkban áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal.

Biztosíthatjuk arról, hogy a birtokunkba jutott információk védelme iránt teljes mértékben elkötelezettek vagyunk. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információkat.

Felelősség:

A Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért felelősséget nem vállalunk.

Fruitful-Company Kft. © 2018 - Created by CogitoWeb Bt.